Uprawnienia komunikacyjne

Liczne ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym podczas podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS).

 

Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi
Dzieci do lat 4 100% ulga – pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC 100% ulga – autobusy zwykłe i przyspieszone PKS pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeśli tak, to 78% ulga
Opiekun towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji 95% ulga – pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC 95% ulga – autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne  
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne 78% ulga – pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC 78% ulga – autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, np. dom – szkoła
Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej 78% ulga – pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC 78% ulga – autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe, np. dom – szkoła
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% ulga – pociągi osobowe, 37% ulga – pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC 49% ulga – autobusy zwykłe, 37% ulga – autobusy przyspieszone i pospieszne  
Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% ulga – pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC 37% ulga – autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne  

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2015.926).

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy