Zabytki

Wpis do rejestru zabytków jest prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek strony – właściciela lub użytkownika obiektu lub też z urzędu – bez wniosku strony ani też zadeklarowanej jego zgody. Rejestr publikowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego dawniej Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Zabytkowe kamienice, wąskie uliczki pokryte kostką brukową, piękne detale z minionych epok tworzą wizytówkę Mysłowic. Lista miejskich dóbr kultury liczy około 500 pozycji. Głównymi zabytkami są przede wszystkim obiekty sakralne i administracyjne nawiązujące stylem do minionych epok. Większość obiektów zbudowana jest w stylu historyzmu wzbogaconego elementami zaczerpniętymi m.in. z neorenesansu, neoklasycyzmu, neogotyku czy baroku. W mysłowickich kościołach i budynkach można zobaczyć przepiękne witraże będące dziełem znanych śląskich mistrzów.

 

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy