» Po godzinach » Informacje o mieście » Herb Mysłowic

Herb Mysłowic

Herb miasta znany jest przede wszystkim z odcisku pieczęci z 1643 roku z napisem SIGILLUM CIVITATIS MISLOVIENSIS opublikowanym przez pierwszego historyka Mysłowic dra Jakuba Lustiga. Pisze on również w swojej pracy „Geschichte der Stadt Myslowitz” („Historia miasta Mysłowice”), iż „o pochodzeniu herbu nic nie wiadomo”. Wiąże się to z tragicznymi losami akt miejskich pod koniec XVI wieku – pastwą płomieni padły nie tylko zasoby dokumentacyjne miasta, ale i zabudowa miejska. Dlatego też najstarsze zachowane zapiski miejskie datują się dopiero od roku 1590.

Wielokrotnie zmieniano interpretację rysunku herbowego Mysłowic – głowa św. Jana Chrzciciela, głowa człowieka myślącego, głowa Mysława, legendarnego założyciela miasta.

Ostatecznie wersję herbu miasta Mysłowice zatwierdziło MSW RP w roku 1937 jako „w polu błękitnym głowa św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma, z włosami czarnymi i takim zarostem pełnym, twarz barwy naturalnej”, co opublikowano w Monitorze Polskim nr 130, poz. 207.

W roku 2000 bullą papieską ustanowiono św. Jana Chrzciciela patronem miasta Mysłowice. Patronowi miasta poświęcono także odnowioną kapliczkę przy ul. Grunwaldzkiej.

Historia herbu Mysłowic
Historia herbu Mysłowic sięga 1616 r. (okres tzw. państwa stanowego). Z tego roku pochodzi najstarsza znana pieczęć, która została wytłoczona w opłatku prostokątnym.

W 1643 r. wspomniany wyżej dr Jakub Lustig zaprezentował pieczęć z następującym napisem w języku łacińskim: SIGILLUM CIVITATIS MISLOVIENSIS.

Z okresu pszczyńskiego (lata 1762 – 1818) pochodzą także pieczęcie z napisem STAETEL MYSLOWITZ PLESSNER CREYS wykonane w laku pieczętnym. W okresie bytomskim (lata 1819 – 1873) pojawiły się następujące pieczęcie:

  • Pieczęć z 1821 r., wykonana w czerwonym laku pieczętnym, z napisem: STADT MISLOWITZ BEUTHEN KREIS oraz z roku 1846 z identycznym napisem wykonana z tłoku gumowego;
  • Pieczęć z 1857 r. z napisem: SIEGEL DES MAGISTRATS ZU MYSLOWITZ BEUTHENER KREIS.

Z okresu bytomskiego pochodził herb umieszczony w oknie ratusza na trzeciej kondygnacji.

Z okresu katowickiego (od 1873 r.) pochodzą:

  • Pieczęć z napisem: SIEGEL DES MAGISTRATS ZU MYSLOWITZ – KATTOWITZER KREIS – PAPIER STEMPEL z lat 1873 i 1877;
  • Nalepki pieczętne z napisem: MAGISTRAT DER STADT MYSLOWITZ. KREIS KATTOWITZ.

Najważniejszym wydarzeniem w okresie międzywojennym była podjęta w 1922 r. przez Biuro Związku Miast Polskich w Warszawie akcja zatwierdzania pieczęci dla miast. Miasto Mysłowice brało udział w tej akcji, wysyłając odbitki „dawniej i obecnie używanego godła” wyjaśniając, że głowa na godle jest głową św. Jana Chrzciciela, ale jego pochodzenie nie jest znane. Dnia 23.10.1936 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało odpowiedź magistratowi w Mysłowicach w sprawie herbu. Niestety, była to odpowiedź negatywna. Największe wątpliwości dotyczyły głowy umieszczonej na herbie – władze nie uważały jej za głowę św. Jana Chrzciciela, poza tym herb zatwierdzono. Dnia 17.12.1936 r. magistrat w Mysłowicach zwrócił się z prośbą o zmianę decyzji w sprawie zatwierdzenia herbu. Opinia Archiwum Państwowego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Krakowie była pozytywna – Zarządzeniem z dnia 02.06.1937 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadało opisowi herbu brzmienie: „W polu błękitnym głowa św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma, z włosami czarnymi i takim samym zarostem pełnym, twarz barwy naturalnej”.

W czasie II wojny światowej ważnym zadaniem Niemców była zmiana herbów miast na niemieckie z godłem państwa hitlerowskiego. Wymianie podlegały te herby, które miały podobiznę orła białego na czerwonym tle. Mysłowice w herbie miały głowę św. Jana Chrzciciela, więc i on nie mógł dłużej funkcjonować. Historyczne godło miasta przestało obowiązywać w życiu społecznym i zniknęło z pieczęci miejskiej.

Lata sześćdziesiąte to okres, w którym podjęto działania mające na celu odzyskanie herbu. Dobrą ku temu okazją był rok 1960 (600-lecie Mysłowic).

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy