» Po godzinach » Informacje o mieście » Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice
ul. Stadionowa 7a, 41-400 Mysłowice

 

ul. Bytomska , Mysłowice
ul. Mickiewicza , Mysłowice
ul. Powstańców
Plac Wolności , 41-400 Mysłowice
ul. Powstańców 23, 41-400 Mysłowice
Mysłowice

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony
Im. Mariana Kantora – Mirskiego przebiegający od Janiny Barbary przez Giszowiec – Dolinę Murckowską – Wesołą Falę w Wesołej – Morgi -Szyb Stanisława – Kąpielisko „Słupna” – Mysłowice. Szlak nisi imię Mariana Kantora – Mirskiego /1884-1942/ uczestnika walk narodowowyzwoleńczych, działacza chrześcijańskiej demokracji, prekursora krajoznawstwa i wybitnego piewcy Zagłębia, zamordowanego przez hitlerowców w Oświęcimiu za działalność konspiracyjną.

Szlak żółty

Im. ks. Jan Kudery przebiegający od Brzezinki przez Biały Brzeg – Dziećkowice – Imielin – Błędów do Bierunia rest. ” Stylowa” nosi imię prekursora krajoznawstwa ks. Jana Kudery /1872-1943/, proboszcza w Brzezince, autora wielu opracowań na temat historii miejscowości górnośląskich oraz „Obrazu Ślązaków uczczenia godnych” pochowanego w Bieruniu Starym. Trasa szlaku prowadzi lasami Kotliny Mysłowickiej oraz Pagórkami Imielińskimi.

Szlak niebieski
Szlak Hołdunowski przebiegający od Janiny Barbary przez Giszowiec – Starą Wesołą – „Wesoła Falę” – KWK „Wesoła” – Ławki do Hamerli.

Szlak czarny
Szlak Doliny Murckowskiej, łączy dwa ośrodki WPR Bolina przez skraj Giszowca – Starą Wesołą do Doliny Murckowskiej

Szlak zielony
Szlak „Wesołej Fali”, łączy dwa WPR Bolina przez skraj Giszowca – Starą Wesołą do Doliny Murckowskiej.

*****

Szlaki rowerowe

szlak rowerowy czerwony
Szlak czerwony
Biegnie po zachodniej stronie miasta od ulicy Korczaka przy Centralnym Muzeum Pożarnictwa na Słupnej do mostu na Przemszy w Dziećkowicach łączącym Mysłowice z Jeleniem. Na jego trasie można zobaczyć: CMP, zabytkowy cmentarz wojenny na Wesołej, piece wapiennicze na Krasowach, Łąkę Rzutną w lasach imielińskich.
Szlak rowerowy zielony
Szlak zielony
Biegnie po wschodniej części miasta od Dworca PKP na ulicy Powstańców do mostu na Przemszy łączącym Dziećkowice z Jeleniem. Na trasie można zobaczyć: Willę Kuderów, Bramę Dworku Sułkowskich, Kapliczkę Gniłków, pomniki przyrody.

 

Więcej informacji, galerie zdjęć, mapę, oraz historie powstawanie szlaku można zobaczyć na stronie internetowej Szlaków Rowerowych Miasta Mysłowice: www.szlakrowerowy.freehost.pl

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy